کالای صنعتی نیکنام

آدنیس

نمایش 20 نتیحه


ترموستات آدنیس PID کنترل مدل TMC

2,550,000 ریال
انتخاب گزینه ها

کنترل رطوبت و دما آدنیس مدل HTC – 1S

2,990,000 ریال
انتخاب گزینه ها

کنترل رطوبت و دما آدنیس مدل HTC – 2S

3,990,000 ریال
انتخاب گزینه ها

دور سنج آدنیس مدل RPM

2,500,000 ریال
انتخاب گزینه ها

شماره انداز آدنیس مدل CDM

2,500,000 ریال
انتخاب گزینه ها

ولت متر آدنیس مدل VDM – DC

2,100,000 ریال
انتخاب گزینه ها

ولت متر آدنیس مدل VDM

1,390,000 ریال
انتخاب گزینه ها

مولتی متر آدنیس مدل AVM

2,100,000 ریال
انتخاب گزینه ها

ترموستات آدنیس مدل TDB – N

2,100,000 ریال
افزودن به سبد خرید

ترموستات آدنیس مدل TDA – N

2,050,000 ریال
افزودن به سبد خرید

نمایشگر ۲۰-۴ آدنیس مدل PMC

2,490,000 ریال
انتخاب گزینه ها

نمایشگر ۱۰-۰ آدنیس مدل PMC

2,490,000 ریال
انتخاب گزینه ها

کسینوس فی متر آدنیس مدل PFM

1,390,000 ریال
انتخاب گزینه ها

فرکانس متر آدنیس مدل FDM

1,390,000 ریال
انتخاب گزینه ها

آمپر متر مولتی رنج آدنیس مدل ADM – 75mv DC

2,100,000 ریال
انتخاب گزینه ها

آمپر متر مولتی رنج آدنیس مدل ADM – AC

1,390,000 ریال
انتخاب گزینه ها

آمپر متر آدنیس مدل ADM – 0~25 A – AC

2,100,000 ریال
انتخاب گزینه ها

آمپر متر آدنیس مدل ADM – 0~25 A – DC

2,100,000 ریال
انتخاب گزینه ها

ترموستات مولتی رنج آدنیس مدل TMA

1,900,000 ریال
انتخاب گزینه ها

ترموستات مولتی رنج آدنیس مدل TMB

2,100,000 ریال
انتخاب گزینه ها
مقایسه