کالای صنعتی نیکنام

آدنیس

Showing 1–30 of 37 results


هیدروکون آدنیس مدل ATP

5,500,000 ریال
انتخاب گزینه ها

ترموستات آدنیس PID کنترل مدل TMC – V

2,550,000 ریال
انتخاب گزینه ها

ترموستات آدنیس PID کنترل مدل TMC – H

2,550,000 ریال
انتخاب گزینه ها

آمپر متر آدنیس مدل ADM -H – 0~25 A – DC

2,100,000 ریال
افزودن به سبد خرید

آمپر متر آدنیس مدل ADM – H – 0~25A AC

2,100,000 ریال
افزودن به سبد خرید

آمپر متر مولتی رنج آدنیس مدل ADM – H – AC

1,390,000 ریال
انتخاب گزینه ها

آمپر متر مولتی رنج آدنیس مدل ADM – 75mv DC – H

2,100,000 ریال
افزودن به سبد خرید

فرکانس متر آدنیس مدل FDM – H

1,390,000 ریال
انتخاب گزینه ها

کسینوس فی متر آدنیس مدل PFM – H

1,390,000 ریال
افزودن به سبد خرید

نمایشگر ۱۰-۰ آدنیس مدل PMC – H

2,300,000 ریال
انتخاب گزینه ها

نمایشگر ۲۰-۴ آدنیس مدل PMC – H

2,300,000 ریال
انتخاب گزینه ها

مولتی متر آدنیس مدل AVM – V

2,100,000 ریال
انتخاب گزینه ها

ولت متر آدنیس مدل VDM – H

1,390,000 ریال
انتخاب گزینه ها

ولت متر آدنیس مدل VDM – H – DC

2,100,000 ریال
انتخاب گزینه ها

شماره انداز آدنیس مدل CDM – H

2,500,000 ریال
انتخاب گزینه ها

ترموستات مولتی رنج آدنیس مدل TMA – H

1,900,000 ریال
افزودن به سبد خرید

ترموستات مولتی رنج آدنیس مدل TMB – H

2,100,000 ریال
انتخاب گزینه ها

ترموستات آدنیس PID کنترل مدل TMC – N

2,550,000 ریال
انتخاب گزینه ها

کنترل رطوبت و دما آدنیس مدل HTC – 1S

2,990,000 ریال
انتخاب گزینه ها

کنترل رطوبت و دما آدنیس مدل HTC 2S

3,990,000 ریال
انتخاب گزینه ها

دور سنج آدنیس مدل RPM

2,375,000 ریال
انتخاب گزینه ها

شماره انداز آدنیس مدل CDM – N

2,500,000 ریال
انتخاب گزینه ها

ولت متر آدنیس مدل VDM – N – DC

2,100,000 ریال
انتخاب گزینه ها

ولت متر آدنیس مدل VDM – N

1,390,000 ریال
انتخاب گزینه ها

مولتی متر آدنیس مدل AVM – N

2,100,000 ریال
انتخاب گزینه ها

ترموستات آدنیس مدل TDB – N

2,100,000 ریال
افزودن به سبد خرید

ترموستات آدنیس مدل TDA – N

2,050,000 ریال
افزودن به سبد خرید

نمایشگر ۲۰-۴ آدنیس مدل PMC – N

2,300,000 ریال
انتخاب گزینه ها

نمایشگر ۱۰-۰ آدنیس مدل PMC – N

2,300,000 ریال
انتخاب گزینه ها

کسینوس فی متر آدنیس مدل PFM – N

1,390,000 ریال
افزودن به سبد خرید
مقایسه