کالای صنعتی نیکنام

شیراز

نمایش یک نتیجه


ترموستات ولومی شیراز مدل CPI 300 – 1200

1,980,000 ریال
افزودن به سبد خرید

ترموستات ولومی شیراز مدل CPI 200 – 600

1,980,000 ریال
افزودن به سبد خرید

ترموستا دو نمایشگر شیراز مدل SHDA 72

2,100,000 ریال
انتخاب گزینه ها

ترموستات یک نمایشگر شیراز مدل SHDB 72

1,980,000 ریال
انتخاب گزینه ها

کنترل آمپر متر شیراز مدل ADC

1,980,000 ریال
انتخاب گزینه ها

کنترل ولت متر شیراز مدل VDC

1,980,000 ریال
انتخاب گزینه ها
Placeholder

کنترل فاز شیراز سوکتی ۸ پایه مدل P001

680,000 ریال
افزودن به سبد خرید

کنترل فاز شیراز سوکتی ۸ پایه مدل PC55

720,000 ریال
افزودن به سبد خرید

رطوبت سنج شیراز مدل SH 105 – HUM

3,500,000 ریال
افزودن به سبد خرید

شماره انداز شیراز سوکتی ۸ پایه مدل CDS

2,100,000 ریال
افزودن به سبد خرید

تایمر دیجیتال شیراز سوکتی ۸ پایه مدل STD

1,400,000 ریال
افزودن به سبد خرید

تایمر آنالوگ شیراز سوکتی ۸ پایه مدل T001

700,000 ریال
انتخاب گزینه ها

فرکانس متر شیراز مدل FD

1,500,000 ریال
انتخاب گزینه ها

آمپر متر شیراز مدل AD

1,500,000 ریال
انتخاب گزینه ها

ولت متر شیراز مدل VD

1,500,000 ریال
انتخاب گزینه ها

مولتی متر شیراز مدل AV33

1,980,000 ریال
افزودن به سبد خرید

ترموستات شیراز مدل SH105 PRR

2,600,000 ریال
افزودن به سبد خرید

ترموستات شیراز مدل SH105 KRR

2,600,000 ریال
افزودن به سبد خرید

ترموستات شیراز مدل SH105 DA

2,900,000 ریال
افزودن به سبد خرید

ترموستات سوکتی شیراز مدل SHDA 48

2,100,000 ریال
افزودن به سبد خرید

ترموستات ولومی شیراز مدل CPI 101 – 400

1,980,000 ریال
افزودن به سبد خرید

ترموستات یک نمایشگر شیراز مدل SHDB 96

1,980,000 ریال
انتخاب گزینه ها

ترموستات دو نمایشگر شیراز مدل SHDA 96

1,980,000 ریال
انتخاب گزینه ها
مقایسه