کالای صنعتی نیکنام

شماره انداز شیراز سوکتی ۸ پایه مدل CDS

3/300/000 

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

نحوه راه اندازی با سنسور تبریزپژوه

سیم آبی را به ترمینال ۴ وصل کنید

سیم قهوه ای را به ترمینال ۱ وصل کنید

سیم مشکی را به ترمینال ۳ وصل کنید

مقایسه