کالای صنعتی نیکنام
خروجی رله

ساده, کنترل آمپر, کنترل آمپر / ولت, کنترل ولت

مقایسه