کالای صنعتی نیکنام
مقایسه

لطفا هنگام خرید در انتخاب ویژگی کالای مورد نظر خود دقت کنید

 

برخی اجناس با ویژگی های مختلفی مثل ابعاد ، نوع سنسور ، اندازه و ... نسبت به هم متمایز می گردند

و این در قیمت نهائی آن کالا تاثیر مستقیم دارد